lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Forskarutbildning

Vid Kemiska institutionen bedrivs forskarutbildning inom en rad olika forskarutbildningsämnen.

I utbildningen ingår dels olika kurser och seminarier, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen, vilken försvaras vid en offentlig disputation.

Forskarutbildningen vid Lunds universitet omfattar 240 högskolepoäng, vilket normalt motsvarar fyra års heltidsstudier. Efter avslutad forskarutbildning erhåller du en doktorsexamen som är den högsta akademiska examen man kan få. Du kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 hp forskarutbildning, vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande behörighet, det vill säga examen på avancerad nivå eller kurser omfattande minst 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå). Det finns även särskilda behörighetskrav för varje ämne. Som regel ska man ha läst minst 90 högskolepoäng i det ämne som man vill forska inom.

Du behöver inte ha studerat vid Lunds universitet för att kunna söka till forskarutbildningen. Många doktorander kommer från andra lärosäten, såväl svenska som utländska.

Antagning

Antagning till forskarutbildning sker löpande under året. Information om lediga doktorandtjänster finner du på fakulteternas hemsidor:

Forskarutbildning - LTH

Forskarutbildning - Naturvetenskapliga fakultetet