lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi bedrivs forskning och utbildning inom områdena kemisk fysik, fysikalisk kemi och teoretisk kemi.

Forskning

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar, strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Trots forskningens grundläggande karaktär finns det många tillämpningar såsomsolceller, datorer, medicinsk utrustning och teknik, läkemedel och livsmedel.

Utbildning

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi ges grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt inom de naturvetenskapliga masterprogrammen i kemi och nanokemi.

Läs mer om forskning och utbildning på avdelningarnas respektive hemsidor (avdelningswebbplatserna är på engelska). 

Fysikalisk kemi 

Teoretisk kemi 

Kemisk fysik

Kontakt

Marie Skepö

Enhetsföreträdare
marie.skepo@teokem.lu.se
046-222 33 66

Maria Lövgren

Administratör, Fysikalisk kemi och Teoretisk kemi
maria.lovgren@teokem.lu.se
046-222 81 50 

Axel Arnberg

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Ema Hadziavdic

Ekonom, Teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi
ema.hadziavdic@kilu.lu.se
046-222 81 86