lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi bedrivs forskning och utbildning inom områdena kemisk fysik, fysikalisk kemi och beräkningskemi.

Forskning

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar, strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Trots forskningens grundläggande karaktär finns det många tillämpningar såsomsolceller, datorer, medicinsk utrustning och teknik, läkemedel och livsmedel.

Utbildning

Vid Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi ges grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt inom de naturvetenskapliga masterprogrammen i kemi.

Läs mer om forskning och utbildning på avdelningarnas respektive hemsidor (avdelningswebbplatserna är på engelska). 

Fysikalisk kemi 

Beräkningskemi 

Kemisk fysik

Kontakt

Marie Skepö

Enhetsföreträdare
marie.skepo@teokem.lu.se
046-222 33 66

Maria Lövgren

Administratör, Fysikalisk kemi och Beräkningskemi
maria.lovgren@teokem.lu.se
046-222 81 50 

Axel Arnberg (föräldraledig tom juni 2024)

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Ema Hadziavdic

Ekonom, Beräkningskemi samt Tillämpad biokemi
ema.hadziavdic@kilu.lu.se
046-222 81 86