lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS)

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning och utbildning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik.

CMPS hemsida

Forskning

CMPS bedriver grundläggande forskning av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. Framtidens stora utmaning är att förstå hur tusentals proteiners specifika struktur, interaktion och dynamik utgör basen för de biologiska livsprocesserna. Grundläggande forskning inom detta område är fundamental för biomedicinska och biotekniska innovationer i framtiden.

Viktiga forskningsområden är läkemedel, hälsa, smarta material, biologiska risker med nanopartiklar, biobränsle, biosensorer, paleoenzymologi (studier av förhistoriskt liv med hjälp av enzymer), hållbar biokatalys och masspektrometri.

Utbildning

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap ges både grundläggande och avancerade kurser inom det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi och inom masterprogrammen i kemi och i biokemi. Kurser ges även vid civilingenjörsutbildningarna i bioteknik, ekosystemteknik, kemiteknik, teknisk matematik och teknisk nanovetenkap på Lunds Tekniska Högskola. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CMPS forskningsområden.

Läs mer om forskning och utbildning på CMPS hemsida

Enhetsföreträdare

Mikael Akke
046-222 8247
Mikael.Akke@bpc.lu.se  

Administratör

Maryam Saati
046-222 77 92
maryam.saati@biochemistry.lu.se

Ekonom

Andreas Andersson
Andreas.Andersson@kilu.lu.se
046-2228358
Biokemi och strukturbiologi
Biofysikalisk kemi