lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för analys och syntes (CAS)

Vid Centrum för analys och syntes (CAS) bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganiskkemi, material- och polymerkemi.

CAS hemsida (på engelska)

Forskning

Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

Utbildning

Vid Centrum för analys och syntes ges kurser för både det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt för civilingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniks Högskola. Vi undervisar i kärnämnet kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, polymerkemi samt organisk kemi från grundutbildningen till forskarnivå. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CAS forskningsområden

Kontakt

Ulf Ellervik

Enhetsföreträdare, CAS 
ulf.ellervik@chem.lu.se
046-222 82 20

Reine Wallenberg

Stf enhetsföreträdare, CAS 
reine.wallenberg@chem.lu.se
046-222 82 33

Susanne Cammerö

Ekonom, CAS
susanne.cammero@kilu.lu.se
046-222 82 25