lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för analys och syntes (CAS)

Vid Centrum för analys och syntes (CAS) bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi.

CAS hemsida (på engelska)

Forskning

Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

Utbildning

Vid Centrum för analys och syntes ges kurser för både det naturvetenskapliga kandidatprogrammet i kemi samt för civilingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniks Högskola. Vi undervisar i kärnämnet kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, polymerkemi samt organisk kemi från grundutbildningen till forskarnivå. Som student har du även möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av CAS forskningsområden

Kontakt

Charlotta Turner

Enhetsföreträdare, CAS 
charlotta.turner@chem.lu.se
046-222 81 25

Ulf Ellervik

Stf enhetsföreträdare, CAS 
ulf.ellervik@chem.lu.se
046-222 82 20

Maria Levin

Administratör, CAS
maria.levin@organic.lu.se
046-222 82 10 

Cecilia Bergöö

Ekonom, CAS
cecilia.bergoo@kilu.lu.se