lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS)

Vid Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) bedrivs forskning inom bioteknik, teknisk mikrobiologi och tillämpad biokemi.

Forskning

Forskningen vid Centrum för tillämpade biovetenskaper är huvudsakligen tillämpad med fokus på några av dagens och framtidens viktigaste frågor, såsom miljö, förnybara resurser och hälsa. Inom dessa områden jobbar vi bland annat med frågor kring rent vatten, återvinning, minskade utsläpp av växthusgaser, nya produkter, förbättrad bioanalys samt hälsosam mat och hälsosamt foder. Mycket av forskningen kommer samhället till nytta via nya produkter och tekniker.

Utbildning

Vid Centrum för tillämpade biovetenskaper ges kurser främst inom civilingenjörsprogrammen i bioteknik, kemiteknik och ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av forskningsområdena vid Centrum för tillämpade biovetenskaper.

Läs mer om forskning och utbildning på respektive avdelnings hemsida

Bioteknik

Teknisk mikrobiologi

Tillämpad biokemi

Enhetsföreträdare

Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se
046-222 46 26

Administratörer

Bioteknik
Emma Poaches
046-222 98 56
Emma.Poaches@biotek.lu.se

Teknisk mikrobiologi
Anette Ahlberg
046-2228325
anette.ahlberg@tmb.lth.se


Christer Larsson
046-222 83 25
Christer.Larsson@tmb.lth.se

Tillämpad biokemi
Liselotte Andersson
Liselotte.andersson@tbiokem.lth.se

Ekonomer

Bioteknik
Sanel Peric
046-222 81 21
Sanel.Peric@kilu.lu.se

Teknisk mikrobiologi 
Axel Arnberg
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Tillämpad biokemi
Ema Mulaosmanovic
ema.mulaosmanovic@kilu.lu.se
046-222 81 86 (Ank. 28186)