lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS)

Vid Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) bedrivs forskning inom bioteknik, teknisk mikrobiologi och tillämpad biokemi.

Forskning

Forskningen vid Centrum för tillämpade biovetenskaper är huvudsakligen tillämpad med fokus på några av dagens och framtidens viktigaste frågor, såsom miljö, förnybara resurser och hälsa. Inom dessa områden jobbar vi bland annat med frågor kring rent vatten, återvinning, minskade utsläpp av växthusgaser, nya produkter, förbättrad bioanalys samt hälsosam mat och hälsosamt foder. Mycket av forskningen kommer samhället till nytta via nya produkter och tekniker.

Utbildning

Vid Centrum för tillämpade biovetenskaper ges kurser främst inom civilingenjörsprogrammen i bioteknik, kemiteknik och ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete inom något av forskningsområdena vid Centrum för tillämpade biovetenskaper.

Läs mer om forskning och utbildning på respektive avdelnings hemsida

Bioteknik (på engelska)

Teknisk mikrobiologi (på engelska)

Tillämpad biokemi

Kontakt

Eva Nordberg Karlsson

Enhetsföreträdare, CALS 
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se
046-222 46 26

Emma Poaches

Administratör Bioteknik
emma.poaches@biotek.lu.se 
046-222 98 56 

Anette Ahlberg

Administratör Teknisk mikrobiologi
anette.ahlberg@tmb.lth.se
046-222 83 25 

Liselotte Andersson

Administratör, Tillämpad biokemi
Liselotte.andersson@tbiokem.lth.se
046-222 97 39

Sanel Peric

Ekonom, Bioteknik
Sanel.Peric@kilu.lu.se
046-222 81 21

Axel Arnberg

Ekonom, Teknisk mikrobiologi, Kemisk fysik, Fysikalisk kemi
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Ema Hadziavdic

Ekonom, Beräkningskemi samt Tillämpad biokemi
ema.hadziavdic@kilu.lu.se
046-222 81 86