lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centra/enheter på kemiska institutionen

Forskningen vid kemiska institutionen är uppdelad i fyra övergripande forskningsområden, centrumbildningar. Inom varje centrumbildning ingår en eller flera avdelningar och ett antal forskargrupper. Besök deras hemsidor för mer detaljerad information om forskningen som pågår där samt för att komma i kontakt med forskarna.

Läs mer om respektive centrumbildning i menyn till vänster.