lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Centra/enheter på kemiska institutionen

Forskningen vid kemiska institutionen är uppdelad i fyra övergripande forskningsområden, centrumbildningar. Inom varje centrumbildning ingår en eller flera avdelningar och ett antal forskargrupper.
Besök deras hemsidor för mer detaljerad information om forskningen som pågår där samt för att komma i kontakt med forskarna.

Forskningscentra och forskningsportaler

Givetvis samarbetar våra forskare även med andra enheter både inom och utanför kemiska institutionen. Många forskare deltar exempelvis i tvärvetenskapliga forskningscentra och verksamheter vid universitetet, ofta kopplade till ett specifikt ämne/område.

Här här några av de tvärvetenskapliga forskningscentra som våra forskare deltar i.

The Nanometer Structure Consortium (nmC)

Lund Laser Center

Lund University Food Studies

Vattenportalen

Materialportalen

Membranportalen

Energiportalen

Bioraffinaderiportalen

LUBIRC

LU biofuels

PlantLink

LINXS-Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science