lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Forskning vid kemiska institutionen

Forskning till förmån för ett hållbart samhälle

Så kan man enkelt sammanfatta den stora rikedom av forskningsområden vid kemiska institutionen i Lund. Här bedrivs forskning i världsklass inom kemis alla områden, alltifrån grundforskning till tillämpad forskning. Starka fokusområden är miljö, förnybara resurser och hälsa. Vida begrepp som innefattar alla discipliner inom kemiområdet. För att nå bästa möjliga resultat har vi samlat vår forskning inom fyra olika centra som presenteras nedan.

All forskning bedrivs på Kemicentrum, som är nordens största centrum för forskning och utbildning inom kemiområdet. Det är en unik forskningsmiljö med närhet till flera stora forskningscentra, forskningsparker och industrier. Miljön är stimulerande, gränsöverskridande och innovativ. Många av våra duktiga forskare är också engagerade lärare, vilka i sin tur inspirerar nya generationer drivna och nyfikna forskare.

Kemiska institutionens fyra forskningscentra:

Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS)

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik.

CMPS bedriver grundläggande forskning av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. Viktiga forskningsområden är läkemedel, hälsa, smarta material, biologiska risker med nanopartiklar, biobränsle, biosensorer, paleoenzymologi (studier av förhistoriskt liv med hjälp av enzymer), hållbar biokatalys och masspektrometri.

CMPS (hemsida på engelska)
 

Centrum för analys och syntes (CAS) 

Centrum för analys och syntes bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi.

Den största delen av forskningen inom CAS är grundläggande till sin karaktär och kan bidra till en mer hållbar framtid. Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

CAS (hemsida på engelska)
 

Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) 

Centrum för tillämpade biovetenskaper bedrivs forskning inom bioteknik (hemsida på engelska), teknisk mikrobiologi (hemsida på engelska) och tillämpad biokemi.

Forskningen vid Centrum för tillämpade biovetenskaper är huvudsakligen tillämpad med fokus på några av dagens och framtidens viktigaste frågor, såsom miljö, förnybara resurser och hälsa.

Om CALS
 

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi bedrivs forskning vid avdelningarna Kemisk fysik, Fysikalisk kemi och Beräkningskemi (avdelningswebbplatserna är på engelska).

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar, strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Om Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi