lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Forskning vid kemiska institutionen

Forskning till förmån för ett hållbart samhälle

Så kan man enkelt sammanfatta den stora rikedom av forskningsområden vid kemiska institutionen i Lund. Här bedrivs forskning i världsklass inom kemis alla områden, alltifrån grundforskning till tillämpad forskning. Starka fokusområden är miljö, förnybara resurser och hälsa. Vida begrepp som innefattar alla discipliner inom kemiområdet. För att nå bästa möjliga resultat har vi samlat vår forskning inom fyra olika centra som presenteras nedan.

All forskning bedrivs på Kemicentrum, som är nordens största centrum för forskning och utbildning inom kemiområdet. Det är en unik forskningsmiljö med närhet till flera stora forskningscentra, forskningsparker och industrier. Miljön är stimulerande, gränsöverskridande och innovativ. Många av våra duktiga forskare är också engagerade lärare, vilka i sin tur inspirerar nya generationer drivna och nyfikna forskare.

Kemiska institutionens fyra forskningscentra:

Centrum för molekylär proteinvetenskap

Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik.

CMPS bedriver grundläggande forskning av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. Viktiga forskningsområden är läkemedel, hälsa, smarta material, biologiska risker med nanopartiklar, biobränsle, biosensorer, paleoenzymologi (studier av förhistoriskt liv med hjälp av enzymer), hållbar biokatalys och masspektrometri.

Centrum för analys och syntes (CAS)

Centrum för analys och syntes bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi.

Den största delen av forskningen inom CAS är grundläggande till sin karaktär och kan bidra till en mer hållbar framtid. Viktiga forskningsområden är hälsa, smarta material, energi, grön kemi och miljökemi.

Centrum för tillämpade biovetenskaper

Centrum för tillämpade biovetenskaper bedrivs forskning inom bioteknik, teknisk mikrobiologi och tillämpad biokemi.

Forskningen vid Centrum för tillämpade biovetenskaper är huvudsakligen tillämpad med fokus på några av dagens och framtidens viktigaste frågor, såsom miljö, förnybara resurser och hälsa.

Enheten för fysikalisk och teoretisk kemi

Vid Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi bedrivs forskning vid avdelningarna Kemisk fysik, Fysikalisk kemi och Teoretisk kemi.

Vid de tre avdelningarna bedrivs grundläggande forskning inom yt- och kolloidkemi, materialkemi, kvantmekanik, koherens hos vågor, kvantprickar. strukturell dynamik, statistisk dynamik, kvantkemi, mjuk materia, polymerer, kolloider och surfaktanter.

Forskningscentra och forskningsportaler

Många av våra forskare deltar i tvärvetenskapliga forskningscentra och verksamheter vid universitetet, ofta kopplade till ett specifikt ämne/område. Här här några av de verksamheter som våra forskare deltar i.

Nano Lund

Lund Laser Center

Lund University Food Studies

Vattenportalen

Materialportalen

Membranportalen

Mistra Environmental Nanosafety

Energiportalen

Bioraffinaderiportalen

LUBIRC

LU biofuels

Plantlink

LINXS - Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science

Sustainable Plastics and Transition Pathways (STEPS)