lunduniversity.lu.se

Department of Chemistry

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Grundläggande kemi, 9.0 hp

Allmänt om kursen:

Kursen ger grunderna (den kemiska verktygslådan) som senare kommer att användas i fortsättningen av årskurs 2 på Ekosystemteknikprogrammet. Innehållet stämmer överens med det som normalt presenteras under begreppet "Allmän kemi" kompletterat med deskriptiv organisk kemi.

Kursplanen och officiell kursinfo hittar du här.

Kursen är schemalagd med tre-fyra föreläsningar/seminarier och cirka två övning per vecka. Kolla i kursprogrammet för mer detaljerad information. Dessutom gör varje kursdeltagare tre obligatoriska inlämningsuppgifter och två laborationer. Examinationen sker genom en kombination av inlämningsuppgifter och sluttentamen. Tentamensanmälning sker via Studentportalen.

Kursansvarig är Johan Reimer.

Läroböckerna på kursen är:

  • Atkins, P, Jones, L, Laverman, L: Chemical Principles: The Quest for Insight, 7:e upplagan. Freeman , 2016
  • Ellervik, U, Kann, N och Sterner, O: Organisk kemi, 3:e upplagan. Studentlitteratur, 2014 

   Organisk kemi

Kursprogram 2021

Användbara länkar

Kontakt

KASA01

Kursansvarig

Johan Reimer
046-2228133
johan.reimer@chem.lu.se

WEBB

Facebook