lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KILUs styrelse

KILU styrelse

Leif Bülow, prefekt
leif.bulow@tbiokem.lth.se

Håkan Hansson, Tf. Administrativ chef
hakan.hansson@kilu.lu.se


Ola Wendt
, lärare
ola.wendt@chem.lu.se
Charlotta Turner
, lärare (suppleant)
charlotta.turner@chem.lu.se 


Ulf Olsson
, lärare
ulf.olsson@fkem1.lu.se
Tönu Pullerits,
lärare (suppleant)
tonu.pullerits@chemphys.lu.se


Susanna Horsefield
, lärare
susanna.horsefield@biochemistry.lu.se
Ingemar André
, lärare (suppleant)
ingemar.andre@biochemistry.lu.se


Marie-Francoise Gorwa-Grauslund
, lärare
marie-francoise.gorwa-grauslund@tmb.lth.se
Magnus Carlquist
, lärare (suppleant)
magnus.carlquist@tmb.lth.se


Kristofer Modig
, lärare
kristofer.modig@bpc.lu.se
Margareta Sandahl, lärare (suppleant)
margareta.sandahl@chem.lu.se


Marie Skepö
, lärare
marie.skepo@teokem.lu.se
Viveka Alfredsson
, lärare (suppleant)
viveka.alfredsson@fkem1.lu.se


Maria Levin
, TA-personal
maria.levin@chem.lu.se

Caroline Lindblom, TA-personal
caroline.lindblom@kc.lu.se
Sanel Peric
, TA-personal (suppleant)
sanel.peric@kilu.lu.se


Magne Torbjörnsson
, doktorandrepresentant
magne.torbjornsson@chemphys.lu.se


Max Viklund, Student LTH
Petra Moritz, Student LTH (Suppleant)

Nedim Kricic Student NF

 

 

Närvaro- och yttranderätt:

Administrativ chef
Ekonomichef
Ställföreträdande prefekt
Studierektorer GU och FU
Kommunikatör
Huvudskyddsombud
Ordföranden i jämställdhets- och likabehandlingsgruppen
Ordföranden i KC:s HMS-kommitté

Kallelse

 

 

Kontakt

E-post:
information@kc.lu.se

Telefon:
046-222 83 49
046-222 83 40