lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgrupp

KILUs ledningsgrupp har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär. I ledningsgruppen ingår institutionens prefekt, stf. prefekt, administrativa chef samt representanter från våra ämnesområden.

Leif Bülow, prefekt
leif.bulow@tbiokem.lth.se
Tel: 046-2229594

Ola Wendt, stf. prefekt
Ola.Wendt@chem.lu.se
Tel: 046-222 81 53

Jörgen Nilsson, Administrativ chef
jorgen.nilsson@kc.lu.se
Tel: 046-222 83 33

Charlotta Turner
charlotta.turner@chem.lu.se
046-222 8125

Marie Skepö
marie.skepo@teokem.lu.se
046-222 33 66

Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se
046-222 46 26

Mikael Akke
046-222 8247
Mikael.Akke@bpc.lu.se