lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgrupp

KILUs ledningsgrupp har institutionsstyrelsens uppdrag att bereda ärenden av strategisk karaktär. I ledningsgruppen ingår institutionens prefekt, stf. prefekt, administrativa chef samt representanter från våra ämnesområden.

Sven Lidin, Prefekt
Tel:046-222 47 69
sven.lidin@chem.lu.se

Viveka Alfredsson, Stf. prefekt
Tel: 046-222 81 55
viveka.alfredsson@fkem1.lu.se

Jörgen Nilsson, Administrativ chef
Tel: 046-222 83 33 
jorgen.nilsson@kc.lu.se

Ola Wendt
Tel: 046-222 81 53
ola.wendt@organic.lu.se

Tõnu Pullerits
Tel:
 046- 222 8131
Tonu.Pullerits@chemphys.lu.se

Leif Bülow
leif.bulow@tbiokem.lth.se
Tel: 046-2229594

Per Kjellbom
Tel: 46 222 41 95
per.kjellbom@biochemistry.lu.se