lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Två kemiforskare belönas av Kungliga Vetenskapsakademin

2017-02-28

Kungliga Vetenskapsakademien ger Edlundska priset 2017 till Kenneth Wärnmark och Wallmarkska priset 2017 till Ulf Nilsson, båda verksamma vid Kemiska institutionen.

Edlundska priset 2017 på 30 000 kronor tilldelas professor Kenneth Wärnmark vid Centrum för analys och syntes "för hans genombrott inom forskning kring järnbaserade sensitorer för färgämnessolceller".


Kenneth Wärnmark.
Foto: Kennet Ruona. 

Wallmarkska priset 2017 på 30 000 kronor tilldelas professor Ulf Nilsson vid Centrum för analys och syntes ”för hans forskning kring molekylär igenkänning av syntetiska substanser och naturliga biomolekyler som förenar fundamentala frågeställningar på molekylär nivå med kandidatstudier för nya läkemedelssubstanser”.


Ulf Nilsson.
Foto: Mats Nygren.

Båda priserna kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.

Mer information finns på Kungliga vetenskapsakademins webbplats.