lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sara Snogerup Linse får 47 miljoner i forskningsstöd av VR

2015-12-09

Sara Snogerup Linse.

Sara Snogerup Linse, som är professor i fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap vid Lunds universitet, beviljas rådsprofessorbidrag på närmare 47 miljoner av Vetenskapsrådet (VR). Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential.

Vetenskapsrådet har presenterat vilka forskare som beviljas rådsprofessorbidrag för 2016 och tio år framåt. Av 126 inkomna ansökningar har tio beviljats och totalt beviljat belopp under perioden är 479 560 000 kronor. Sara Snogerup Linse är en av de forskare som har beviljats stöd, och hon får närmare 47 miljoner kronor för sin forskning inom självassocierande peptider.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska ge bästa möjliga förutsättningar för etablering eller uppbyggnad av forskningsmiljöer av högsta kvalitet. En beviljad forskare kan få upp till fem miljoner kronor årligen i tio år. Det bidrar till en långsiktighet och trygghet som lägger grunden för banbrytande forskning som får stor betydelse för samhället.

VR:s webbplats kan du läsa mer om Bidragsbeslut inom rådsprofessorprogrammet.

Foto: Mikael Risedal