lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ola Wendt tilldelas Norblad-Ekstrand-medaljen

2018-10-25

Ola Wendt.

Ola Wendt, professor i oorganisk kemi, tilldelas Norblad-Ekstrand-medaljen av Svenska Kemisamfundet, för sin forskning inom metallorganisk kemi.

Ola Wendt är professor i oorganisk kemi vid Lunds Kemiska institutionen och forskar främst inom området metallorganisk kemi och katalys. Forskningen handlar till stor del om att använda metallkatalys för att hitta nya råmaterial för kemisk syntes. Ola Wendts forskargrupp har bland annat bidragit inom området koldioxidaktivering där man visat hur man kan använda CO2 för konstruktion av kol-kol-bindningar med hjälp av framförallt palladiumföreningar.

Norblad-Ekstrand-medaljen tilldelas den person som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område.

Mer information om Ola Wendts forskning

Om Svenska Kemisamfundet
Svenska Kemisamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.