lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nobelpristagare i kemi besöker Lund

2018-12-13

Två av årets kemipristagare, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter besöker Lund och ger Nobelföreläsningar på Medicon Village.

Den 14 december kommer George P. Smith och Sir Gregory P. Winter till Lund och berättar om forskningen kring fagdisplay av peptider och antikroppar för vilken de tilldelats årets Nobelpris i kemi.

George P. Smith
“Affinity selection from phage display libraries: strategies for exploring rugged fitness landscapes”

Sir Gregory P. Winter
“Harnessing evolution to make medicines”

Föredragen, som hålls på engelska, arrangeras av Kemiska föreningen i Lund och är öppet för alla. Antalet platser är begränsat.

Tid och plats:
14 december kl. 15.15, Hörsalen Medicon Village, Byggnad 302 (dörrarna öppnas kl. 15.00).
Mer information: http://www.kilu.lu.se/kemiskaforeningen/aktiviteter/