lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mikrobiologer ger namn åt jäststammar

2017-03-16

Bärbel Hahn Hägerdal, professor emerita och hennes yngre kollega, professor Marie Gorwa-Grauslund, hedras nu för sina insatser genom att få två nyupptäckta jäststammar uppkallade efter sig.

Dessa LTH-forskare i teknisk mikrobiologi vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen har framgångsrikt ägnat sig åt att omvandla skogs- och jordbrukets växtavfall till etanol – som inte konkurrerar med matproduktion – i mer än trettio år. Detta långt före många andra intresserade sig nämnvärt för ämnet.

Spathaspora hagerdaliae och Spathaspora gorwiae heter följaktligen de nyfunna jäststammar som förra året isolerades i rötad ved i Amazonas. Bakom upptäckten, och namnen, står professor Carlos A Rosa och hans forskargrupp vid brasilianska Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

De båda lundaforskarnas specialitet är jäsning av sockerarten xylos. Kompetensen är avgörande. Om bioetanol som tillverkas av restprodukter från skogs- och jordbruket ska ha en rimlig chans att börja massproduceras måste jäsningen av xylos fungera hyfsat effektivt. Med en färre kolatom än glukos, som det finns rikligt av i första generationens bioetanol från sockerrör, majs och vete, är xylosen mer ”svårtuggad”. De nyfunna jäststammarna förväntas öka xylosens jäsningseffektivitet.

 

         
Bärbel Hahn Hägerdal                Marie Gorwa-Grauslund


Text: Kristina Lindgärde


Nyhet hämtad från LUM (Lunds universitets magasin).