lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemist får Schyberganslag

2017-05-17

Peter Spégel

Peter Spégel från Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen får ”Schybergska priset” för sin forskning om förändringar i ämnesomsättningen som uppkommer vid diabetes. Priset delas ut av Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund.

Peter Spégel vill genom sin forskning finna ämnen som skyddar mot diabetes och dess komplikationer.

-Vid förändringar av livsstilen riskerar många människor att få diabetes. Därför tror vi att det kan vara bättre att leta efter ämnen som associerar till en lägre risk istället för, som man traditionellt har gjort, söka efter ämnen som associerar till en högre risk, säger Peter Spégel.

Forskningen involverar två studier, genom vilka Peter Spégel hoppas finna ämnen som associerar till en lägre risk för framtida diabetes och för diabeteskomplikationer.

-Ämnesomsättningen utgör slutprodukten av alla biologiska funktioner i kroppen och reflekterar både våra gener och vår livsstil. Vi hoppas därför genom vår forskning få en detaljerad bild av funktioner som kan skydda oss mot diabetes och dess komplikationer, berättar Peter Spégel.

Priset delas ut den 30 maj av Kungliga Fysiologiska Sällskapet i Lund.

Peter Spégel får priset tillsammans med Joakim Esbjörnsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Lund) Pontus Gourdon (Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund) och Maria Swanberg (Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund).