lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemist får 2.2 miljoner för forskning om diabetes

2018-09-03

Peter Spégel

Peter Spégel, forskare vid Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen, har tilldelats 2.2 miljoner kronor från Novo Nordisk Fonden.

Peter Spégel får anslaget för att undersöka kopplingen mellan metabola biomarkörer och de processer som leder till dess ökade förekomst vid diabetes.

Mer information om Peter Spégels forskning finns i Lunds universitets forskningsportal.