lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska institutionen prisas för sitt jämställdhetsarbete

2018-03-09

Viveka Alfredsson, professor i fysikalisk kemi och Jörgen Nilsson, administrativ chef, har tilldelats Gunilla Jarlbros pris för deras jämställdhetsarbete inom Kemiska institutionen.

Igår, den 8 mars, var det internationella kvinnodagen. Lunds universitet uppmärksammade dagen med ett seminarium, med titeln “ Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter”

Under seminariet tilldelades kemiprofessor Viveka Alfredsson och administrativ chef Jörgen Nilsson 2018 års Gunilla Jarlbro-utmärkelse ”för deras målinriktade och dedikerade arbete för jämställdhet och en förändring av institutionskulturen. Projektet har inneburit såväl utveckling av ledarskap, som medvetandegörande om en genusmedvetenhet och – perspektiv på naturvetenskap och teknik. Det har också inneburit ett operativt arbete mot diskriminering och trakasserier. Detta unika projekt på en stor institutionen är ett föredöme inom akademin”. 

-Under min tid som biträdande prefekt och ordförande för Arbetsgruppen för Jämställdhet- och likabehandling vid Kemiska institutionen 2015-2017 har vi arbetat målmedvetet, systematiskt och engagerat med jämställdhet, likabehandling och mångfald. Vi har tagit fram en Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan och anordnat seminarier, workshops och en institutionsdag för anställda där vi sätter fokus på jämställdhet och genusperspektiv inom institutionen, säger Viveka Alfredsson.

-En framgångsfaktor i vårt jämställdhetsarbete på institutionen har varit att institutionsledning, avdelningsföreståndare och medarbetare varit engagerade och drivande i arbetet för jämställdhet och likabehandling. Vårt jämställdhetsarbete fortsätter därför med samma engagemang och målmedvetenhet, säger Jörgen Nilsson.

Viveka Alfredsson och Jörgen Nilsson är båda fortsatt ledamöter i Arbetsgruppen för Jämställdhet- och likabehandling vid Kemiska institutionen. Mer information om Arbetsgruppen för Jämställdhet- och likabehandling finns på Kemiska institutionens webbplats.

Om Gunilla Jarlbro-utmärkelsen
Utmärkelsen i Gunilla Jarlbros namn tilldelas en eller två person som under det gångna året bidragit till djärva och innovativa utmaningar inom jämställdhetsområdet vid Lunds universitet. Utmärkelsen är instiftad år 2010 av professor Charlotte Erlanson-Albertsson och personalkonsult Kajsa Widén. Båda är verksamma vid Lunds universitet.