lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiforskare får nära 3 miljoner från Formas

2018-11-20

Mikael Ekvall, forskare vid avdelningen Biokemi och Strukturbiologi, har beviljats när 3 miljoner kronor i anslag från Formas.

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2018.

Mikael Ekvall, forskare vid avdelningen Biokemi och Strukturbiologi, har beviljats 2 999 220 kr för ett projekt med titeln: Tidiga varningssignaler: identifiering av subletala effekter orsakade av exponering för nanoplast i akvatiska ekosystem.

Formas webbplats kan du läsa mer om utlysning och bidragsbeslut.