lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiforskare får innovationspris

2017-03-17

Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns nya pris för framtidens innovationer, totalt 225 000 kronor, har delats ut till tre forskar- och tre studentprojekt. Olov Sterner, professor i organisk kemi och Sophie Manner forskare i organisk kemi vid Kemiska institutionen, vann i kategorin anställd med ett projekt om säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner.

Det var första året som Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finn delade ut priset. Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera de innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra all den kunskap som finns vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna, så länge de inte ännu nått kommersiell fas. Idéer i ett tidigt skede prioriteras och bedöms på hur stark den framtida innovationen kan bli. Olov Sterner och Sophie Manner vann i kategorin anställd med ett projekt om säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner.

Information om projektet
Vaginala svampinfektioner är ett stort problem som drabbar cirka 75% av alla kvinnor någon gång i livet. Många får dessutom återkommande besvär som inte bara påverkar livskvaliteten negativt utan också medför problem med en snabbt ökande resistensutveckling mot antibiotika. Genom tvärvetenskaplig forskning har fyra forskare identifierat en substans som stoppar svampen, och det är dessutom en substans som förekommer naturligt i alla organismer och som är godkänd som livsmedelstillsats.

Mer information om prisutdelningen