lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiforskare får 31 miljoner från KAW till proteinforskning

2016-10-05

Sara Snogerup Linse. Foto: Mikael Risedal.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslår 30 670 000 kronor till ett samarbetsprojekt mellan fem kemister vid Lunds universitet (Sara Snogerup Linse, Peter Jönsson, Ulf Olsson, Emma Sparr och Daniel Topgaard). Målet är att förstå de processer som leder till att proteiner och fetter klumpar ihop sig och vad detta får för konsekvenser.

Inom projektet undersöker forskarna hur fetter (lipider) dras med när proteiner (peptider) binder till varandra och bildar större aggregat. Hur går det till och vilka blir konsekvenserna? De fem kemisterna, som samtliga är verksamma vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund, har olika specialområden. Tillsammans hoppas de bland annat kunna öka kunskapen kring grundläggande processer för hur olika biologiska molekyler samverkar.

Sara Snogerup Linse, Peter Jönsson, Ulf Olsson, Emma Sparr och Daniel Topgaard studerar bland annat hur proteiner växelverkar med fetter. Denna växelverkan tycks ha betydelse när kroppens proteiner aggregerar och klumpar ihop sig på ett oönskat sätt, vilket kan leda till bildandet av plack som syns vid åderförkalkning och neurodegenerativa sjukdomar då nervsystemet förtvinar, exempelvis Alzheimers, Parkinsons och ALS. Sådana plack består ofta av en blandning av protein och fett.

De fem forskarna studerar även så kallade smarta material. Ett sådant smart material är hydrogeler som kan skapas av peptider. Hydrogeler skulle exempelvis kunna användas för att på ett kontrollerat sätt frisätta ett läkemedel. Men för att nå dit måste kunskapen öka, inte minst om hur gelens egenskaper påverkas av biologiska molekyler som lipider.

Utmaningarna är således många, men inte omöjliga. Projektet har därför valts ut för ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Endast forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass med möjlighet till framtida vetenskapliga genombrott kan få anslag från stiftelsen.

– Vi förväntar oss att kunna öppna nya dörrar och inleda en forskningsinriktning som kan leda både till grundläggande kunskaper om samverkan mellan lipid och protein, och till ökad förståelse av smarta material och de processer som leder till åldersrelaterade sjukdomar, säger Sara Snogerup Linse.

Text: Jan Olsson

För mer information: Sara Snogerup Linse, professor, kemiska institutionen, 046-222 82 46, sara.linse@biochemistry.lu.se

Projekt: ”Physical chemistry of peptide-lipid co-assembly: from lipid-rich to peptide-rich”, anslag: 30 670 000 under fem år.