lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mångmiljonsatsning på täta proteinkapslar

2017-11-30

Ingemar André

Ett omfattande forskningsprojekt kring design av små proteinbehållare får nu prestigefyllda pengar från Europeiska forskningsrådet, ERC. Det handlar om cirka 20 miljoner kronor som går till forskaren Ingemar André på Kemiska institutionen.

 Kemisten Ingemar André får nu det åtråvärda anslaget ERC Consolidator Grant. Ett huvudspår i hans forskningsprojekt handlar om att på molekylnivå designa täta kapslar. Dessa kapslar ska kunna användas till att transportera läkemedel in i människokroppens celler. Kapslarna kommer att byggas upp av proteinbaserade nanostrukturer som härmar naturens egen självbyggande förmåga. Det innebär att proteinerna binder spontant till varandra för att på så sätt bygga mer komplexa strukturer.

– Målet är att få fram sådana proteinstrukturer som kan bilda täta, sfäriska behållare, säger Ingemar André, forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

För att nå dit behöver man i projektet först utveckla metoder för både datormodellering och så kallad experimentell evolution. Datormodelleringsarbetet utgör en stor del av projektet. Här handlar det om utveckling av datorbaserad proteindesign.

Den andra delen, alltså experimentell evolution, innebär att man i labbmiljö, och på molekylnivå, efterliknar naturens evolutionära process. I det här fallet medför detta att man testar ett proteins olika mutationer för att se vilken variant som verkar ha bäst egenskaper, och sedan väljer man den proteinvarianten för nästa mutationsomgång. Detta upprepas i ett antal mutationscykler tills man har fått fram det mest lämpliga proteinet att bygga kapslarna av.

– Tricket är att kunna mäta “fitness” på ett protein för den egenskap man vill förbättra, säger Ingemar André.

Ytterligare fyra projekt vid Lunds universitet fick ERC Consolidator Grants i 2017 års utlysning. Läs mer om dem här

Text: Lena Blixt Björk