lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flera kemiforskare får anslag från Vetenskapsrådet

2018-11-20

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 40,3 miljoner kronor för perioden 2018-2022.

Forskare vid Kemiska institutionen som har beviljats anslag från Vetenskapsrådet:

 • Mikael Akke, Avdelningen för biofysikalisk kemi, 5 011 000 kr
 • Kimberly Dick Thelander, Centrum för analys och syntes och Fasta tillståndets fysik, 3 600 000 kr
 • Peter Jönsson, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 140 000 kr
 • Tönu Pullerits, Avdelningen för kemisk fysik, 3 280 000 kr
 • Ulf Ryde, Avdelningen för teoretisk kemi, 2 916 000 kr
 • Peter Schurtenberger, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 280 000 kr
 • Daniel Strand, Centrum för analys och syntes, 2 760 000 kr
 • Daniel Topgaard, Avdelningen för fysikalisk kemi, 3 280 000 kr
 • Charlotta Turner, Centrum för analys och syntes, 3 140 000 kr
 • Eva Unger, Avdelningen för kemisk fysik, 3 400 000 kr
 • Ed van Niel, Avdelningen för teknisk mikrobiologi, 3 645 000 kr
 • Ola Wendt, Centrum för analys och syntes, 2 800 000 kr

Av totalt 1 609 inkomna ansökningar har 341 beviljats. Totalt beviljades nästan 1,2 miljarder kronor under hela bidragsperioden 2018-2022. På VR:s webbplats kan du läsa mer om Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2018.