lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Charlotta Turner får 1.5 miljoner kronor för framtidens livsmedelsforskning

2018-03-13

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, har tilldelats 1.5 miljoner kronor för LU Food Faculty för perioden 2018-2020.

LU Food Faculty är ett tvärvetenskapligt forum för framtidens livsmedelsforskning vid Lunds universitet. Inom Lunds universitet samverkar LU Food Faculty också med LUBIRC och CEC. Samverkan kommer även att ske med flera externa parter, t.ex. Region Skåne, SLU (SLU Future Food, Plant Link), Livsmedelsverket, TetraPak, Probi AB, Aventure AB, Arla Foods AMBA, Food Nexus, och Asta och Allergiförbundet. Charlotta Turner leder LU Food Faculty tillsammans med Yvonne Granfeldt, professor i livsmedelsteknologi.

Om tematiska samverkansalternativ inom Lunds universitet
Samverkansrådet vid Lunds universitet har 2018 utlyst medel för forskare att söka till tematiska samverkansprojekt. Syftet med utlysningen är att finansiera initiativ som fokuserar på lösningar inom områden där Lunds universitet redan har etablerad forskning och där Lunds universitet kan bidra till framtida genombrott. Tanken är att detta bidrar till att skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och över fakultetsgränser samt med externa parter. Av 22 inkomna ansökningar beviljades 5 projektmedel.