lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

100 miljoner till forskning om havre

2017-02-07

Ett nytt forskningscenter vid Lunds universitet, ScanOat, får 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) till forskning om havre. Samordnare för ScanOat blir Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet.

ScanOat kommer att syssla med med hela processen från odling och genteknik till att öka näringsvärdet i befintliga havreprodukter samt ta fram nya havrebaserade produkter. Målet med projektet är också att göra havre till en stor svensk exportvara.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Lantmännen, Oatley och Swedish Fiber.

- Havre är en av få grödor som Sverige kan konkurrera med internationellt, vårt klimat och våra jordar är perfekta för havre medan nästan allt annat är hårt utsatt av vårt klimat, säger Leif Bülow till Dagens Nyheter https://www.dn.se/ekonomi/100-miljoner-till-forskning-om-havre/

Fakta Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsens för Strategisk Forskning delar årligen ut omkring 600 miljoner kronor till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Målet är att forskningen på sikt ska kunna komma till nytta för svensk industri och samhälle.

Läs mer på hemsidan för Stiftelsen för strategisk forskning http://stratresearch.se/pressmeddelande/400-miljoner-till-forskningscentra/ som finansierar satsningen.