lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter KILU

2017-09-25

Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar från slakterier till ingen nytta. I framtiden kanske vi istället kan tillvarata proteinet i fjädrarna och äta upp dem. Bioteknik-forskare har identifierat och förfinat en mikroorganism...[läs mer]


2017-09-06

Nu har forskare lyckats formulera en matematisk ekvation som ger ett exakt svar på hur kaos egentligen beter sig. Forskarna har analyserat kaotiska tillstånd på atomnivå.[läs mer]


2017-09-04

Tönu Pullerits tilldelas drygt 5.8 miljoner från Energimyndigheten för ett projekt som handlar om solceller baserade på materialet perovskit. [läs mer]


2017-08-31

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, tilldelas Arrhenius-plaketten av Svenska Kemistsamfundet. Arrhenius-plaketten tilldelas den person som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess...[läs mer]


2017-08-18

Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans...[läs mer]


2017-07-14

Många djurarter uppvisar flockbeteenden, men att även mikroorganismer gör det är inte lika känt. Forskare vid Lunds universitet har nu visat att alger och bakterier bildar flockar vid mycket låga koncentrationer av individer,...[läs mer]


2017-07-04

För första gången har forskare lyckats konstatera släktskapet mellan 200 miljoner år gamla växter. Med hjälp av spektroskopi och kemiska analyser av organiska molekyler i fossila löv öppnar de nya perspektiv på dinosauriernas...[läs mer]


2017-06-15

Crafoordska stiftelsen har anslagit drygt 4 miljoner till forskare vid Kemiska institutionen. [läs mer]


2017-06-14

Nu har forskare lyckats sätta fingret på vad som händer då ljus absorberas av extremt små nanokomplex av silveratomer. Resultaten kan komma till nytta inom utvecklingen av biosensorer och avbildning.[läs mer]


2017-06-13

Svenska Kemistsamfundet ger Björn Roospriset 2017 till Gunnar Karlström, professor emeritus i teoretisk kemi och 2017 års Inga Fischer-Hjalmarpriset går till Fei Xie, f.d. doktorand vid Kemiska institutionen. [läs mer]


2017-06-01

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker insidan av våra lungor. Kolesterolet kan därmed även påverka lungans funktion. Det menar forskare vid Lunds universitet med anledning av en ny...[läs mer]


2017-05-31

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har beslutat om nya hedersdoktorer för 2017 och en av dem som utses är Anna Stenstam, som har disputerat i fysikalisk kemi.[läs mer]


2017-05-24

Forskare från Lunds universitet har lyckats skapa en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit. Studien visar att solcellerna får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. [läs mer]


2017-05-17

Peter Spégel från Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen får ”Schybergska priset” för sin forskning om förändringar i ämnesomsättningen som uppkommer vid diabetes. Priset delas ut av Kungliga Fysiografiska...[läs mer]


2017-04-18

Forskare från Lunds universitet har lyckats tillverka nanorör från en enda byggsten med hjälp av så kallad molekylär självigenkänning. Röret kan dessutom ändra form beroende på den omgivande miljön. Resultaten kan bidra till...[läs mer]


2017-03-31

En grupp forskare från Lunds universitet har lyckats skapa den första järnmolekylen som kan sända ut ljus. Förhoppningen är att forskningsresultaten ska bidra till utveckling av nya, billiga och miljövänliga material i exempelvis...[läs mer]


2017-03-24

Vi har alla sett det i kriminalfilmerna; hur polisen ”topsar” brottsplatser i jakt på DNA, med förhoppningen att kunna knyta en gärningsman till brottet. Men om sperma, blod eller saliv hamnat i sand, jord och annat nedbrutet...[läs mer]


2017-03-17

Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns nya pris för framtidens innovationer, totalt 225 000 kronor, har delats ut till tre forskar- och tre studentprojekt. Olov Sterner, professor i organisk kemi och Sophie Manner...[läs mer]


2017-03-16

Bärbel Hahn Hägerdal, professor emerita och hennes yngre kollega, professor Marie Gorwa-Grauslund, hedras nu för sina insatser genom att få två nyupptäckta jäststammar uppkallade efter sig.[läs mer]


2017-02-28

Kungliga Vetenskapsakademien ger Edlundska priset 2017 till Kenneth Wärnmark och Wallmarkska priset 2017 till Ulf Nilsson, båda verksamma vid Kemiska institutionen. [läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 88.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-60 61-80 81-88 Nästa > Sista >>

Senaste publikationerna

Simple Search