lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter KILU

2017-11-10

Formas har offentliggjort vilka forskare som beviljats anslag för projekt inom Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017. Två forskare vid Kemiska institutionen har beviljats anslag om nära 5.6 miljoner...[läs mer]


2017-11-01

Vetenskapsrådet har offentliggjort vilka forskare som beviljas anslag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare vid Kemiska institutionen får sammanlagt nära 32,1 miljoner kronor för perioden...[läs mer]


2017-10-13

Kemiforskare vid Lunds universitet har lyckats skapa små partiklar som går att styra med hjälp av värme i en så kallad lås-och-nyckel-funktion. På sikt hoppas forskarna att partiklarnas självbyggande förmåga kan bidra till nya...[läs mer]


2017-10-09

Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi, tilldelas Norblad Ekstrand-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. [läs mer]


2017-09-28

Kimberly Thelander, professor i materialvetenskap, får 34 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenberg Stiftelse. Anslaget, som löper över fem år, ska användas till att utforska möjligheten att på atomnivå påverka ett...[läs mer]


2017-09-26

En ny studie från Lunds universitet visar att plastpartiklar i vattnet kan hamna i fiskars hjärnor. Plasten orsakar hjärnskador som sannolikt leder till fiskarnas rubbade beteenden.[läs mer]


2017-09-25

Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar från slakterier till ingen nytta. I framtiden kanske vi istället kan tillvarata proteinet i fjädrarna och äta upp dem. Bioteknik-forskare har identifierat och förfinat en mikroorganism...[läs mer]


2017-09-06

Nu har forskare lyckats formulera en matematisk ekvation som ger ett exakt svar på hur kaos egentligen beter sig. Forskarna har analyserat kaotiska tillstånd på atomnivå.[läs mer]


2017-09-04

Tönu Pullerits tilldelas drygt 5.8 miljoner från Energimyndigheten för ett projekt som handlar om solceller baserade på materialet perovskit. [läs mer]


2017-08-31

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, tilldelas Arrhenius-plaketten av Svenska Kemistsamfundet. Arrhenius-plaketten tilldelas den person som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess...[läs mer]


2017-08-18

Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans...[läs mer]


2017-07-14

Många djurarter uppvisar flockbeteenden, men att även mikroorganismer gör det är inte lika känt. Forskare vid Lunds universitet har nu visat att alger och bakterier bildar flockar vid mycket låga koncentrationer av individer,...[läs mer]


2017-07-04

För första gången har forskare lyckats konstatera släktskapet mellan 200 miljoner år gamla växter. Med hjälp av spektroskopi och kemiska analyser av organiska molekyler i fossila löv öppnar de nya perspektiv på dinosauriernas...[läs mer]


2017-06-15

Crafoordska stiftelsen har anslagit drygt 4 miljoner till forskare vid Kemiska institutionen. [läs mer]


2017-06-14

Nu har forskare lyckats sätta fingret på vad som händer då ljus absorberas av extremt små nanokomplex av silveratomer. Resultaten kan komma till nytta inom utvecklingen av biosensorer och avbildning.[läs mer]


2017-06-13

Svenska Kemistsamfundet ger Björn Roospriset 2017 till Gunnar Karlström, professor emeritus i teoretisk kemi och 2017 års Inga Fischer-Hjalmarpriset går till Fei Xie, f.d. doktorand vid Kemiska institutionen. [läs mer]


2017-06-01

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker insidan av våra lungor. Kolesterolet kan därmed även påverka lungans funktion. Det menar forskare vid Lunds universitet med anledning av en ny...[läs mer]


2017-05-31

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har beslutat om nya hedersdoktorer för 2017 och en av dem som utses är Anna Stenstam, som har disputerat i fysikalisk kemi.[läs mer]


2017-05-24

Forskare från Lunds universitet har lyckats skapa en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit. Studien visar att solcellerna får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. [läs mer]


2017-05-17

Peter Spégel från Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen får ”Schybergska priset” för sin forskning om förändringar i ämnesomsättningen som uppkommer vid diabetes. Priset delas ut av Kungliga Fysiografiska...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 95.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-60 61-80 81-95 Nästa > Sista >>

Senaste publikationerna

Simple Search