lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Utbildningsansvariga

Studierektorer vid kemiska instiutionen

Studierektor, grundutbildning (KILU)
Sophie Manner
046-222 81 33

Tf Studierektor, forskarutbildning (KILU)
Viveka Alfredsson
046-222 81 55

Programledare, Civilingenjörsprogrammen LTH

Bioteknik
Gunnar Lidén
046–222 08 62

Kemiteknik
Michael Grimsberg
046–222 82 76

Ekosystemteknik
Johan Reimer
046-222 81 33

Studievägledare

Grundutbildningen i kemi, Naturvetenskapliga fakulteten

Kemi - grund-/avancerad nivå
Rosa Ordonez
046-222 83 57

Studievägledning och studentservice på Kemicentrum

Civilingenjörsprogrammen, LTH

Bioteknik
Görel Eriksson
046-222 08 79
Utbildningsservice LTH

Ekosystemteknik
Tobias Björklund
046 - 222 71 38

Kemiteknik
Ingemar Åkerberg
046 - 222 14 85
Utbildningsservice LTH

Kontakta oss