lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildningsstöd

Administrativa enheten ger administrativt stöd till Grundutbildning i kemi. Grundutbildning i kemi tillhör den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och all undervisning sker inom den kemiska institutionen på Kemicentrum.

Mer information om Grundutbildning i kemi finns på utbildningens webbplats.

Grundutbildning i kemis webbplats.

Kontakt

Annelie Raimer
Utbildningsadministratör, NF
Administrativa enheten  
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40