lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Service, teknik & bygg

Kemicentrum är en stor och komplex byggnad och samordning av husmiljön sker i samverkan med övriga institutioner i huset. Exempel på samverkansområden är hantering av dörrmiljöer, nycklar, passerkort och samordning av renovering och ombyggnadsarbeten. Kemicentrum disponerar totalt ca 40000 m2 och byggnaderna ägs av Akademiska Hus AB.

Mer information för dig som är verksam på Kemicentrum finns samlat på Kemicentrums hemsida.

Kontakt

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Administrativa enheten 
tommy.ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38

Danne Svensson
Vaktmästare
Administrativa enheten
danne.asp@kc.lu.se

Jeppe Nielsen
Vaktmästare
jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34