lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personaladministration

Kemiska institutionens personaladministratör handlägger personalärenden och så gott som alla PA-ärenden ska skickas till Administrativa enheten vid Kemiska institutionen/Kemicentrum.

Mer information om institutionens personaladministration samt personalblanketter och rutiner finner du på institutionens sidor för anställda.

Mer information om vår personaladministration (länk till våra sidor för anställda)

Kontakt

Thomas Björkman
Personaladministratör
Administrativa enheten
Thomas.bjorkman@kc.lu.se
046-222 14 34

Mia Hedin
Personaladministratör
Administrativa enheten
mia.hedin@kc.lu.se
046-222 83 52