lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kommunikation

Kemiska institutionens kommunikatör vid Administrativa enheten arbetar med den regelbundna externa och interna kommunikationen på institutionen, samt arbetar strategiskt med institutionens kommunikationsarbete. Kommunikatören arbetar mot flera olika målgrupper, såsom anställda, studenter, presumtiva studenter, forskare, media och allmänheten.

Mer information om institutionens kommunikationsarbete  (länk till institutionens sidor för anställda)