lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bibliotek

Kemicentrums bibliotek ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik. Biblioteket sköt av Administrativa enheten.

Mer information om biblioteket finns samlat på Kemicentrums biblioteks hemsida.

Kemicentrums biblioteks hemsida.

Kontakt

Cajsa Andersson
Förste bibliotekarie
Administrativa enheten
cajsa.andersson@kc.lu.se
046-222 94 23

Annika Hellbring
Bibliotekarie
Administrativa enheten
annika.hellbring@kc.lu.se
046-222 83 39