lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvarar för att ge kvalificerat administrativt stöd till kemiska institutionens verksamheter. Personaladministration, ekonomihantering, kommunikationsfrågor, utbildningsadministration (grundutbildning i kemi/naturvetenskapliga fakulteten), övergripande administration av LUCAT, ledningsstöd, arbetsmiljö- och byggsamordning ryms inom enheten.

Administrativa enheten ansvarar även för gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum så som Informationsdisk, vaktmästerie, felanmälan, hantering av gästbostäder, bibliotek och att ge stöd i arbetet med arbetsmiljö, säkerhet och byggsamordning i huset.

Inköp av gemensamma servicefunktioner på Kemicentrum som exempelvis lokalvård, avfallshantering, externa avtal, uthyrning av lokaler till externa hyresgäster och uppsägning och byte av lokaler i huset hanteras också av enheten.

Kontakta Administrativa enheten

Håkan Hansson
Tf. Administrativ chef

hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05 (Akn. 29305)

Thomas Björkman
Personaladministratör
Thomas.bjorkman@kc.lu.se
046-222 14 34 (Ank. 21434)

Ulf Dahlén
IT-samordnare
ulf.dahlen@kilu.lu.se
046-222 95 11 (Ank. 29511)

Åsa-Katrin Erlandsson
Inköpare
asa-katrin.erlandsson@kilu.lu.se
046-222 67 34 (Ank. 26734)

Elin Fredriksson
Vaktmästare
elin.fredriksson@kc.lu.se
046-222 87 41 (Ank. 28741)

Katarina Fredriksson
Inköpare
katarina.fredriksson@kilu.lu.se
046-222 81 37 (Ank. 28137)

Mia Hedin
Personaladministratör
mia.hedin@kc.lu.se
046-222 83 52 (Ank. 28352)

Louise Howes
Forskningskoordinator
louise.howes@kilu.lu.se
046-222 31 54 (Ank. 23154)

Kristel Ingvarsson
Receptionist
kristel.ingvarsson@kc.lu.se
046-222 83 49 (Ank. 28349)

Saywan Jamal
Laboratorieingenjör
saywan.jamal@kilu.lu.se
046-222 83 59 (Ank. 28359)

Caroline Lindblom
Intendent, gästbostäder
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94 (Ank. 28194)

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38 (Ank. 28338)

Arbetar tisdag-torsdag.

Jeppe Nielsen
Vaktmästare
jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34 

Annelie Raimer
Utbildningsadministratör, NF
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40 (Ank. 28340)

Katharina Sandberg
Inköpare
katharina.sandberg@kilu.lu.se
046-222 67 35 (Ank. 26735)

Danne Svensson
Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Anikó Wendler
Arbetsmiljösamordnare
aniko.wendler@kc.lu.se
046-222 31 11

Camilla Wenngren
Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 80 46 (Ank. 28046)

Ann-Christin Wikander
Inköpsansvarig
Ann-Christin.Wikander@kc.lu.se
046-222 01 57 (Ank. 20157)
0705-22 01 57

Bibliotek

Cajsa Andersson
Förste bibliotekarie
cajsa.andersson@kc.lu.se
046-222 94 23

Annika Hellbring
Bibliotekarie
annika.hellbring@kc.lu.se
046-222 83 39

Kurt Mattsson
Bibliotekarie
kurt.mattsson@kc.lu.se
0790-63 08 23

Ekonomi

Henrik Steen
Vik. Ekonomichef
henrik.steen@kilu.lu.se

046-222 15 01

Andreas Andersson
Ekonom
andreas.andersson@kilu.lu.se

046-222 83 58

Biokemi och strukturbiologi inom Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS).

Biofysikalisk kemi inom Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS)

Axel Arnberg
Ekonom
axel.arnberg@kilu.lu.se
046-222 83 32

Teknisk Mikrobiologi inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS).

Kemisk fysik inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi 

Fysikalisk kemi inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi

Cecilia Bergöö
Ekonom
cecilia.bergoo@kilu.lu.se

Centrum för analys och syntes (Organisk, bioorganisk, polymer- och material, mikroskopienheten, analytisk kemi)

Maria Lantz
Ekonom
maria.lantz@kilu.lu.se
046-222 81 56

Teoretisk kemi inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper

Ema Mulaosmanovic
Ekonom
ema.mulaosmanovic@kilu.lu.se
046-222 81 86 (Ank. 28186)

Teoretisk kemi inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper

Sanel Peric
Ekonom
Sanel.Peric@kilu.lu.se
046-222 81 21

Bioteknik inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS)

Enhetsföreträdare

Håkan Hansson
hakan.hansson@kilu.lu.se
046-222 93 05

Adresser

Fakturaadress:
Lunds Universitet
Kemiska institutionen
Box 188
221 00  Lund

Postadress:
Kemiska institutionen
P.O. Box 124
SE-221 00 LUND
Sweden

Internpost:
Hämtställe 1 (HS 1)

Besöksadress
Med bil:
Naturvetarvägen 14 (Kemicentrum)

Med buss/taxi:
Sölvegatan 39 A-C