lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Medlemskap

Hur blir man medlem i Kemiska föreningen i Lund?

Du kan bli medlem i Kemiska föreningen i Lund genom att bli medlem i Svenska kemistsamfundet:
http://www.chemsoc.se/medlem.aspx

För studenter är medlemskapet i Kemistsamfundet gratis det första året och för medlemmar under 28 år kostar det endast 208 kr/år. (Uppgifter från www.chemsoc.se 30e okt. 2014)

Om du blir medlem genom Kemistsamfundet ingår även en prenumeration på tidskriften Kemivärlden Biotech - Kemisk Tidskrift som utkommer med 12 nummer per år.

Du kan också bli medlem enbart i Kemiska Föreningen i Lund genom att betala  in 70 SEK till: pg 272103-3. Skicka samtidigt ett e-mail till föreningens sekreterare.