lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Blomstrandpriset

Kriterier:

"Priset utdelas till enskild kemist som särskilt utmärkt sig genom att på ett förträffligt sätt fungerat som en katalysator för kemins utveckling i Lund med omnejd."

Info: 

Blomstrandpriset utdelas företrädelsevis vart tredje år med början jubileumsåret 2018, eller annars när Kemiska Föreningen i Lund finner särskild anledning därtill. 

Priset delas lämpligen ut vid ett föreningsmöte där medlemmarna bereds möjlighet att ta del av pristagarens tankar kring de prisbelönta insatserna. Priset är en hedersbetygelse och utan prissumma.

Pristagare:

2018: professor Sture Forsén - Professor i fysikalisk kemi samt initiativtagare till Ideon och Pufendorfinstitutet. Sture har på ett enastående sätt fortplantat sin vetenskapliga excellens till sina yngre medarbetare samtidigt som han låtit dem utveckla sin självständighet. Sture har därmed både katalyserat kemin i Lund vetenskapligt men även i samverkan med näringsliv och andra discipliner. 

Professor Blomstrand