lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemistsamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle.

Aktuellt

23rd of March

Lecture by

Kenneth Wärnmark

Professor of organic chemistry
Lund University

Titel: "Iron-carbene complexes - towards a revolution in solar energy technology?"

Time: 18:00
Place: Sal C, Kemicentrum

More info here.