lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemisamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

24th of May

Lecture by 
Astrid Gräslund

Professor of Biophysics, Stockholm University, Sweden

Receiver of the Bror Holmberg Medal

Titel: "The amyloid β peptide in Alzheimer´s disease: molecular interactions and structure conversions studied by chemical and biophysical methods"

Time: 18:00 
Place: Hall C, Chemical Center, Naturvetarvägen 14

More info here.