lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemistsamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

23:e November

Föreläsning av
Anders Lundgren

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria
Uppsala universitet, Sverige

Titel: "Torbern Bergman: Vad gjorde kemisterna i Uppsala under 1700-talet?"

Tid: 18:00
Plats: Sal C, Kemicentrum

För mer information klicka här.