lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemisamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

3rd of June

Lecture by

Nicolas Winssinger

Professor of Organic and Bio-organic chemistry, University of Geneva, Switzerland

Titel: "PNA-Programmed self-assemblies for responsive systems"

Time: 18:00 
Place: Hall C, Chemical Center, Naturvetarvägen 14

More info here.

23:a Maj

Föreläsning av

Andreas Håkansson

Universitetslektor i livsmedelsteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Titel: "Falskt, oäkta och helt underbart – industrimatens ärorika historia"

Tid: 18:00 
Plats: Sal C, Kemicentrum

För mer information klicka här.