lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemistsamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

23:e Maj

Föreläsning av
Jan-Olof Lundberg

Kokomi AB

Titel: "Snacksindustrin och dess smaksättningssystem"

Time: 18:00
Place: Café Ester, Kemicentrum

More info here.

8th of May

Lecture by
Martin J. Blaser

Professor of microbiology
New York University
Langone Medical Center
NY, USA

Titel: "How perturbing the early life microbiome with antibiotics leads to long-term consequences"

Time: 18:00
Place: Sal C, Kemicentrum

More info here.