lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemistsamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

Photo: Ines Sebalj

27th of March

Lecture by 
Oleg Pajalić

Adjunct Professor in Chem Eng, Chalmers, Sweden

Vice President Process Innovation, Perstorp

Titel: "Perstorp – Innovation in time"

Time: 18:00 
Place: Sal C, Kemicentrum

More info here.