lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiska föreningen i Lund

Kemiska Föreningen i Lund är Sveriges äldsta förening inriktad på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 och är idag även en lokalkrets inom Svenska Kemisamfundet.

Föreningen är öppen för alla och du kan genom att bli medlem få tillgång till ett stort nätverk av både kemister och andra kemiintresserade samt bidra till en ökad förståelse för och insikt om kemins ständiga relevans i vårt samhälle. Följ oss gärna också på Facebook under "Kemiska Föreningen i Lund".

Aktuellt

Nobel Lectures

Nobel Prize Laureates in Chemistry 2018

George P. Smith

University of Missouri, 
USA 

and

Sir Gregory P. Winter

University of Cambridge, 
UK

Smith: “Affinity selection from phage display libraries: strategies for exploring rugged fitness landscapes"

Winter: “Harnessing evolution to make medicines"

Date: Friday Dec. 14th 
Time:15:15-17:00
Place: Medicon Village Hörsal (Auditorium), Building 302

More info here.