lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om kemiska föreningen

Kemiska Föreningen i Lund är en ideell förening med inriktning på att främja intresset för ren och tillämpad kemi. Den bildades av Christian Wilhelm Blomstrand år 1868 vilket gör den till den äldsta kemiska föreningen i Sverige.

Föreningen ordnar regelbundet seminarier med föredragshållare från hela landet och världen. Varje år bjuder föreningen in nobelpristagarna i kemi till Lund och organiserar offentliga seminarier där pristagarna presenterar sin forskning.

Kemiska föreningen handhar även Blomstrandfonden, inrättad av Blomstrand själv, för att främja intresset för kemi. Till exempel finansierar fonden stipendier till gymnasieelever som visat särskilt stort intresse för kemi och som genom stipendiet får möjlighet att besöka Berzeliusdagarna i Stockholm. Dessa stipendier överlämnas traditionsenligt av nobelpristagarna i samband med deras besök i Lund.

Kemiska föreningen i media

Verksamhetsberättelse 2012