lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Luminol

Det finns reaktioner som kan ge ifrån sig ljus. En sådan reaktion är nedbrytningen av luminol (5-amino-1,2,3,4-tetrahydroftalazin-1,4-dion). För att reaktionen ska kunna ske måste det finnas syrgas och den gör vi med hjälp av väteperoxid och järnsalter. Luminol ger ifrån sig ett blåaktigt ljus. 

En intressant applikation av denna molekyl är inom kriminalteknik. I vårt försök använder vi kaliumhexacyanoferrat som katalysator för att bilda syrgasen. En annan katalysator man kan använda är hemoglobin som finns i blod. Det behövs otroligt lite katalysator och genom att spraya en lösning av väteperoxid och luminol på en yta kan man hitta blodspår. Det fungerar även om ytan torkats ren! När en kemisk reaktion ger ifrån sig ljus kallas detta för kemoluminiscens.

Det blå ljuset har så pass mycket energi att det kan excitera andra molekyler som då ger ifrån sig ljus av en annan våglängd. Detta kallas för fluorescens. Vi använder färgämnena natriumfluorescein och rodamin 6G. Natriumfluorescein  ger gul-grönt ljus: