lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Licentiate seminar in Inorganic chemistry

Seminarium

Tid: 2018-03-15 08:30 till: 10:30
Plats:
Kontakt:


Laura Folkers "Solving Mysteries and Outwitting Transitions"

Thursday 15 of March at 08.30 in Lecture hall F, Naturvetarvägen 14, Kemicentrum, Lund.