lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Jõao Martins: Physical Chemistry Seminar

Seminarium

Tid: 2017-10-04 14:15 till: 15:00
Plats: Kemicentrum, Lecture hall F
Kontakt: peter.jonsson@fkem1.lu.se


A seminar by PhD Student Jõao Martins, Physical Chemistry, Lund University.