lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Defence of thesis in Biochemistry

Disputation

Tid: 2018-11-09 09:15 till: 12:15
Plats:
Kontakt:
Spara händelsen till din kalender


Jennifer Virginia Roche - "Protein - Protein Interactions in Human Aquaporin Regulation"

The public defence of the thesis will take place on Friday, November 9, 2018 at 09:15 in lecture hall B, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund