lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsstöd

Administrativa enheten ansvarar för att ge institutionsledningen ett kvalificerat administrativt stöd i lednings-, berednings- och beslutsprocesser.