lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler vid kemiska institutionen

Vid kemiska institutionen finns en rad kanaler som används för att sprida information och kommunicera med våra målgrupper, både internt och externt. Nedan finner du några av våra kanaler och deras användningsområden.

Nyhetsbrev - The KILU Newsletter (internt nyhetsbrev till alla anställda vid kemiska institutionen).
Nyheter kring forskning, utbildning, samverkan och anslag osv. Information kring seminarier, föredrag och olika evenemang vid institutionen eller vid Lunds universitet samt utlysningar, forskningsfinansiering och om vad som händer på Kemicentrum. Rapportering om kemiska institutionen i media.

Webben - www.kilu.lu.se
Nyheter kring forskning, utbildning, samverkan och anslag osv. Kalendarium med vad som händer vid kemiska institutionen (disputationer, seminarium, föredrag osv), utbildningsinformation, forskningsinformation, information för anställda och studenter, osv.

Sociala medier
Kemi vid Lunds universitet på Facebook

Populärvetenskap, nyheter, forskare/studenter i media, evenemang vid kemiska institutionen/Kemicentrum, kommunikation med allmänheten.

Pressmeddelande
Pressmeddelanden används för att nå media/allmänheten med exempelvis forskningsnyheter eller information kring priser, anslag, konferenser eller evenemang vid kemiska institutionen.