lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Kommunikation och media

Hjälp med informationsspridning, mediakontakt, nyheter, webb, layout osv...?

Behöver du hjälp eller stöd kring något som rör kommunikation, media/press, webb eller liknande kontakta kemiska institutionens kommunikatör.

Kommunikationskanaler vid kemiska institutionen

Vid kemiska institutionen finns en rad kanaler som används för att sprida information och kommunicera med våra målgrupper, både internt och externt. Nedan finner du några av våra kanaler och deras användningsområden.

Nyhetsbrev - The KILU Newsletter (internt nyhetsbrev till alla anställda vid kemiska institutionen).
Nyheter kring forskning, utbildning, samverkan och anslag osv. Information kring seminarier, föredrag och olika evenemang vid institutionen eller vid Lunds universitet samt utlysningar, forskningsfinansiering och om vad som händer på Kemicentrum. Rapportering om kemiska institutionen i media.

Webben - www.kilu.lu.se
Nyheter kring forskning, utbildning, samverkan och anslag osv. Kalendarium med vad som händer vid kemiska institutionen (disputationer, seminarium, föredrag osv), utbildningsinformation, forskningsinformation, information för anställda och studenter, osv.

Sociala medier
Kemi vid Lunds universitet på Facebook

Populärvetenskap, nyheter, forskare/studenter i media, evenemang vid kemiska institutionen/Kemicentrum, kommunikation med allmänheten.

Kemibloggen
På Kemibloggen delar studenter vid kemiska institutionen med sig av sin vardag som kemistudent och ger sin bild av hur det är att studera kemi i Lund. 

Pressmeddelande
Pressmeddelanden används för att nå media/allmänheten med exempelvis forskningsnyheter eller information kring priser, anslag, konferenser eller evenemang vid kemiska institutionen.

Kemiska institutionens kommunikatör

Kemiska institutionens kommunikatör ansvarar för den regelbundna externa och interna kommunikationen på institutionen, samt arbetar strategiskt med institutionens kommunikations- och rekryteringsarbete. Kommunikatören arbetar mot flera olika målgrupper, såsom anställda, studenter, presumtiva studenter, skolor, forskare, media och allmänheten. .

Dessa är några av kommunikatörens ansvarsområden och arbetsuppgifter:

Nyhetsbrev
Webben
Institutionen i sociala medier
Forskningskommunikation
Utbildningskommunikation
Skolsamverkan
Tredjeuppgiften
Studentrekrytering
Mediabevakning/omvärldsbevakning
Presskontakt
Produktion av bilder och grafiskt material
Strategiskt kommunikationsarbete/kommunikationsplanering

Kontakt

Camilla Wenngren
Kommunikatör
Administrativa enheten
information@kilu.lu.se
046-222 83 52

Powerpointmallar

Ladda ner Lunds universitets PowerPointmall

PPT mall LU (SWE)

PPT mall LU (ENG)

Grafiska profil

Manual

Grafisk profil på Lunds universitet

Typsnitt
Ladda ner Lunds universitets typsnitt från bildbanken

Bildbanken

Bilder

Bildbanken

Via din Lucat kan du loga in på Lunds universitets bildbank och få tillgång till en mängd bilder på forskare, forskning, forskningsmiljöer, studentmiljöer samt bilder från Lund m.m.