lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Forskningsfinansiering

Här har vi samlat information om forskningsfinansiering fördelat per anslagsgivare. Vi publicerar även information om möten och workshops som organiseras av Lund Universitets Forskningsservice avdelning. 

I menyn till vänster finns allmän information om forskningsfinansiering och finansiärer. Arkivet innehåller all information som tidigare publicerats här.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordic Energy Research - mobilitet- och nätverksbidrag

Nordic Energy Research, en platform under Nordiska ministerrådet, utlyser för projekt som främja samarbete inom energiforskning bland de nordiska och baltiska länderna. Finansiering kan användas för två möjliga aktiviteter; att planera och etablera nätverk, sommarskolor, gästföreläsare eller liknande; eller för att stödja mobilitet för doktorander eller forskare. Projekt kan involvera en kombination av båda. Forskningsområdena ska vara inom digitalisering, energimarknader, energilagring, grön transport, bioenergi eller CCUS och energiinfrastruktur. Sökande kan få högst 1,5 MNOK för fyraåriga projekt.

Sista ansökningsdag: 3 juni, kl. 13:00 CEST

Läs mer (på engelska)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

EU Bio-based Industries Joint Undertaking - Call for Proposals 2020

The BBI JU is a joint partnership between the EU and the Bio-based Industries Consortium, responsible for Horizon 2020 calls in relevant areas. This is the final year of calls in the framework programme. The call contains sixteen separate "topics" to apply for, of which five are Research and Innovation Actions (RIAs)(corresponding to Technology Readiness Levels of 3-5), these are listed below. The other 11 calls are at higher TRLs, see link below for more information on these. RIAs require teams of at least three organisations from three different countries, preferably including at least one small/medium business as well as academic partners. Each topic has a budget of up to 5 M€, and projects can last up to four years.

The five RIAs this year are:

  • Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio-based industry
  • Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value applications
  • Develop bio-based solutions to recycle composites
  • Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual bio-based streams for high-value applications
  • Improve the sustainability of coatings

Application Deadline: 3 September 2020, 17:00 CET

More information

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensamt Formas och Vinnova utlysning – AI i klimatets tjänst

Vinnova och Formas satsar tillsammans 90 miljoner kronor som kommer att fördelas på två utlysningar, för att finansiera projekt inom området AI-utveckling för att minska effekterna av klimatförändringar eller hjälpa samhället att anpassa sig till klimatförändringarna. Observera att utlysningstexten är bred och definitionen av AI är öppet för de flesta datafokuserade framsteg, och alla projekt som syfter till långsiktig utveckling inom klimatrelaterad forskning bör titta på utlysningen.

Projektet kan pågå i 2-3 år och sökande kan ansöka om högst 7 MSEK. Observera att projekt måste ha minst två projektpartner och minst en måste vara från et företag eller en svensk myndighet på nationell / regional / kommunal nivå. Samfinansiering på 20% krävs.

Sista ansökningsdag: 25 augusti, kl. 14.00

Läs mer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Seminarium: ERC och Horizon Europe

Forskningsservice bjuder in till ett seminarium om ERC med information om alla fyra primära finansieringsmöjligheter (Starting, Consolidator, Advanced och Synergy Grants) och hur dessa kommer att förändras när vi övergår till det nya ramprogrammet, Horizon Europe.

Seminarium hålls via Zoom. Man måste registrera sig för den 25 maj för att delta.

Datum: 29 maj, kl. 10.00

Läs mer (på engelska)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

SSF Strategisk Mobilitet 2020

Stiftelsen för Strategisk Forsknings mobilitet program är nu öppet för ansökningar. Strategisk mobilitet finansierar bidrag för forskare i akademien att genomföra en utbyte inom en annan sektor t.ex. industrin, eller vice versa. Högst ett års heltidslön finns, även om den kan spridas över två år.

Sista ansökningsdag: 10 september, kl. 14.00

Läs mer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MSCA Individual Fellowships workshop - INSTÄLLT

Tyvärr har Forskningsservice avbrutit MSCA Individual Fellowships workshop den 27 maj på grund av COVID-19.

Forskningsservice bjuder ett anpassat antal av stöd till sökande inom 2020, inklusive ett webbinarium den 7 maj kl. 10.00. Man måste registrera sig före 28 april.

Läs mer (på engelska)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Formas - akututlysning pga COVID-19

Formas har öppnat en akututlysning för forskare vars forskning har påverkats av COVID-19. Bidrag kan finansiera tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer), eller framtida tillgänglighet till samma. Formas välkomnar ansökningar från samtliga vetenskapliga discipliner med relevans för en hållbar samhällsutveckling.

Medel kan sökas för högst ett år. Ansökningar kan skickas in löpande till Formas och de flesta får beslut inom två månader. Utlysningen är öppen till 31 augusti.

Läs mer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pågående VR forskningsprojekt - påverkas av COVID-19?

Vetenskapsrådet kommer att bevilja förlängning av dispositionstiden för forskningsprojekt som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.

Läs mer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

SSF Industridoktorand 2020

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyser medel för industridoktorand bidrag år 2020. Varje projekt få 2.5 MSEK för en fyra- eller femårig doktorand, uppdelat mellan akademi och företag/klinik.

Sista ansökningsdag: 2 juni, kl. 14:00 CET

Läs mer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Finansiering för samarbete med forskare i São Paulo

Lunds universitets samarbete med FAPESP (São Paulo Research Foundation) för att finansiera projekt mellan LUs forskare och forskare i delstaten São Paulo, Brasilien. Dessa medel är avsedda för resor och möten i syfte att vidare samarbeten, och beviljade projekt tilldelas ca 100 000 kr.

Sista ansökningsdag: 27 april 2020

Läs mer på medarbetarwebben

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Louise Howes
Forskningskoordinator
louise.howes@kilu.lu.se
046-222 31 54