lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Ekonomi

Ekonomigruppen

Karolina Isaksson

Ekonomichef
Karolina.Isaksson@kilu.lu.se
046-222 93 05
070-394 26 91 

Jan Wegner

Ekonom
Jan.Wegner@kc.lu.se
046-222 83 32

Kemisk fysik (kostnadsställe 156719) ) inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi samt institutionsgemensamma kostnadsställen 107701, 107710, 156705, 156719, 156790.

Céleste Lankreijer

Celeste.Lankreijer@kilu.lu.se
046-222 81 86 

Teoretisk kemi (kostnadsställe 156715) inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi samt Tillämpad biokemi (kostnadsställe 107715) inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper

Sanel Peric

Ekonom
Sanel.Peric@kilu.lu.se
046-222 81 21

Bioteknik (kostnadsställe 107716) inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS)

Lina Hjelm Wallgren

Ekonom
Lina.hjelm_wallgren@kilu.lu.se
046-222 81 56

Fysikalisk kemi (Kostnadsställe 156709) inom Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi, EU-ekonom

Maria Lantz

Ekonom
maria.lantz@kilu.lu.se
046-222 82 25

Centrum för analys och syntes (Organisk, bioorganisk, polymer- och material, mikroskopienheten, analytisk kemi). Kostnadsställen: 107719, 107739, 156712

Annette Gustafs

Ekonom
Annette.Gustafs@kilu.lu.se
046-222 80 54

Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Kostnadställe 107711

Teknisk Mikrobiologi (Kostnadställe 107726) inom Centrum för tillämpade livsvetenskaper (CALS).

Andy Andersson

Ekonom
Andy.Andersson@kilu.lu.se
046-2228358

Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS),Kostnadställe 156708

Andreas Andersson (föräldraledig)

Ekonom

Ekonomiportalen

Gå till Eken

Fax:
046-222 40 02

Organisationsnummer:
202100-3211

VAT nr:
SE 202100 3211 01

Postgiro:
156 50-5

Adress

Postadress:
Kemiska institutionen
Box 124
221 00 Lund

Fakturaadress:
Lunds Universitet
Kemiska institutionen
Box 188
221 00  Lund

Besöksadress:
Kemicentrum
Naturvetarvägen 14 /Sölvegatan 39 A-C
Lund

Besöksinformation

Internpost:
Hämtställe 1