lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Peter Somfai

Från kol-kolbindningar till grodgifter

Kol-kolbindningar utgör grunden för alla organiska föreningar, och att kunna skapa sådana är en förutsättning för att bygga upp komplexa strukturer från enklare beståndsdelar. En teknik för detta, som jag har studerat, är att utnyttja den inneboende energin hos små s.k. cykliska molekyler. Man omvandlar dessa molekyler till större cykliska system under kontrollerbara former, samtidigt som en ny kol-kolbindning bildas. Dessa större cykliska system kan förväntas ha ett lägre energiinnehåll. Skillnaden i energiinnehåll mellan det ursprungliga materialet och den nya produkten kan i sådana fall fungera som en kraftfull drivkraft för reaktionen. Vi har utnyttjat en sådan strategi för att utveckla metoder för att framställa kväveinnehållande ringsystem, vilka är farmakologiskt mycket viktiga substanser. För att undersöka möjligheterna med metoderna, och för att kunna jämföra dem med tidigare tekniker, har jag använt dem för syntes av flera farmakologiskt intressanta föreningar. Exempelvis har vi framställt alkaloider som ursprungligen isolerats från sydamerikanska pilgiftsgrodor. Alkaloiderna är i flera fall mycket kraftfulla nervgifter, och lokala indianstammar har doppat sina blåsrörspilar i giftet för att producera effektivare vapen! Jag kommer fortsätta att arbeta med olika frågeställningar rörande effektivitet i organisk syntes samtidigt som det kommer att ske en fokusering på olika aspekter av katalytiska transformationer och radikalreaktioner. Jag vill även understryka att organisk kemi som experimentell vetenskap aldrig är ett enmansarbete. Min forskargrupps resultat är summan av ett lagarbete och det är mycket stimulerande att som akademisk forskare få möjlighet att samarbeta med kreativa och entusiastiska medarbetare.

 

 

Om Peter

Professorn i organisk kemi med inriktning mot organisk syntes

Jag föddes 1960 i Göteborg, där jag även växte upp. Efter gymnasiestudier och sedan grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola fortsatte jag med en forskarutbildning i organisk kemi vid samma lärosäte. Mitt forskningsprojekt handlade om syntes av komplicerade organiska strukturer, och 1987 försvarade jag min avhandling, för att sedan åka på en tvåårig vistelse som postdoktorsforskare till MIT i Boston. Efter återkomsten till Sverige har jag arbetat som forskarassistent och särskild forskare vid Uppsala universitet, LTH samt Stockholms universitet. 1999 fick jag en professur i organisk kemi vid KTH, och 2012 flyttade jag tillbaka till Kemicentrum i Lund som professor i organisk kemi.

Kontakt

Peter Somfai, Professorn i organisk kemi vid centrum för analys och syntes.
Personlig hemsida
Telefon: +46 70 6936377