lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Henrik Stålbrand

Livsnödvändig kemi

Våra liv styrs av kemi! I allt levande sker biokemiska, livsnödvändiga reaktioner som t.ex. tillgodoser levande cellers energiförsörjning. Biokemiska reaktioner används också för att bygga upp och reparera cellmaterial i djur, växter och mikrober. Dessa kemiska processer styrs av enzymer – naturens egna  biokatalysatorer. Enzymer är speciella proteiner som har en fascinerande förmåga att aktivera  reaktionsvägar som annars skulle vara stängda.

I min forskning försöker jag förstå hur enzymer fungerar. Spännande frågor är hur deras aktivitet regleras och hur de exakt kan känna igen de substanser som reagerar med varandra. I min forskargrupp studerar vi enzymer som omsätter cellulosa och hemicellulosa, viktiga förnybara resurser som finns rikligt i alla växter. Vi jämför enzymer av samma typ men med olika ursprung för att studera enzymevolution – vilket också ger värdefull insikt i hur man i laboratoriet kan skräddarsy enzymer att utföra nya reaktioner.

Vi har funnit stora likheter i hur ryggradslösa djur, svampar och bakterier spjälkar hemicellulosa med hjälp av enzymer. Vi själva och andra däggdjur kan inte göra detta utan tar bakterier till hjälp i matsmältningen. Vi använder DNA-teknologi, proteinkemi och kraftfulla synkrotronljusmetoder (Max-lab) för att förstå enzymernas innersta hemligheter.

Våra studier kan bidra till att förebygga och bota sjukdomar i ämnesomsättningen. De kan också bidra till att bygga ett hållbart samhälle där förnybara råvaror snarare än fossil olja används. Här har gröna, biokemiska processer en stor potential. Vi är redan en bit på vägen för att enzymatiska processer ska kunna bidra till samhällets energiförsörjning och för att bygga upp nya miljövänliga material. Ungefär som på cellnivå – fast i lite större skala.

 

Text från
Professorsinstallation 15 mars 2013

Om Henrik

Professor i biokemi

Jag föddes 1961 i Göteborg. Två år senare flyttade familjen till Malmö, där jag växte upp och gick i skolan. Studentexamen vid Pauliskolan följdes av utbildning i livsmedelskemi på Tycho Braheskolan i Helsingborg. Efter några år i näringslivet studerade jag till kemist vid universitetet i Lund. Biologi, som också ingick i kandidat- och magisterstudierna, har alltid legat mig varmt om hjärtat, och det naturliga var att doktorera i biokemi. Jag disputerade i Lund 1995. Sedan följde några år som gästforskare vid University of British Columbia i Vancouver på kanadensiska västkusten. Sedan 15 år leder jag min forskargrupp vid Lunds universitet, där jag utnämndes till professor 2012.

Kontakt

Henrik Stålbrand
Professor i biokemi vid CMPS
Personlig hemsida
Tel 046-222 82 02