lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Eva Nordberg Karlsson

Mikrober och enzym för hållbar utveckling

Våra krympande fossila resurser av framför allt råolja, och vårt behov att minska negativ påverkan på miljö och klimat gör det viktigt att satsa på att utvinna samhällets olika produkter (kemikalier och material) från förnybara råvaror. En anläggning där förnybar råvara omvandlas till olika produkter kallas ett bioraffinaderi. Produktion av kemikalier i ett bioraffinaderi är möjlig med hjälp av bioteknik som utnyttjar naturens egna katalysatorer (enzymer) för att omvandla råvarorna.

Våra naturresurser består till största delen av fibrer som är uppbyggda av kolhydrater (t.ex. cellulosa och s.k. hemicellulosa), och många mikroorganismer har specialiserat sig på att utnyttja och omvandla dessa fibrer. Mikrorganismer finns överallt i många olika miljöer, även i sådana som räknas som väldigt extrema som t.ex. varma källor. Det gör att dessa mikroorganismer kan användas i processer under många olika förhållanden. En ytterligare fördel är att mikroorganismerna har en annan uppsättning av enzymer än vad vi människor har, och därför kan de utnyttja andra typer av naturresurser, sådant som vi betraktar som biprodukter och avfall.

I min forskning studerar jag utvalda enzymer och mikroorganismer med molekylärbiologiska metoder. Genom ökad kunskap om deras funktion kan man förbättra dem som katalysatorer för att utvinna specifika produkter från naturliga råvaror från skog, land och hav. Jag har mest ägnat mig åt enzymer som omvandlar råvaror med kolhydratinnehåll, och exempel på produkter är kolhydrater som är fördelaktiga ur hälsosynpunkt (ofta bestående av ett mindre antal monosackarider, s.k. oligo-sackarider) och antioxidanter.

Ett annat intresseområde är att utnyttja bakterier från varma källor, och produkter från dessa mikroorganismers fermentation (jäsning) är t.ex. mjölksyra och etanol.

 

Text från
Professorsinstallation 15 februari 2013

Om Eva

Professor i bioteknik

Jag föddes 1962 i Urshult, som ligger vid sjön Åsnen i Småland. Gymnasiet gick jag på Katedralskolan i Växjö, och sedan läste jag klinisk kemi i Borås. Arbetet förde mig till Lund där jag träffade min man, Peter. Lusten att läsa återkom och efter ett biologi- och biokemiprogram fortsatte jag som doktorand vid teknisk fakultet. Under tiden föddes vår dotter Hilma. Jag doktorerade i bioteknik 1999. År 2000 åkte jag med hjälp av ett Marie Curie-stipendium som postdoktorsforskare till Centre for Extremophile Research vid University of Bath i England. Efter att ha återvänt till Lund blev jag docent i bioteknik 2005. Jag befordrades till professor den 12 januari 2012 – ett datum som är lätt att komma ihåg.

Kontakt

Eva Nordberg Karlsson
Professor i bioteknik vid CALS
Tel 046-222 46 26