lu.se

Kemiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Charlotta Turner

Analytisk kemi för en hållbar utveckling

Framtiden handlar om att vi måste komma bort från vårt beroende av fossil olja genom att bättre utnyttja förnybara resurser. Min forskning handlar om att ur restprodukter från jordbruksoch skogsindustri utvinna värdefulla ämnen som till exempel antioxidanter, pigment och läkemedelsmolekyler. Efter denna extraktion kan restprodukterna på samma sätt som tidigare användas som energiråvara eller till jordförbättring. Kärnan i min forskning är analytisk kemi, vilket handlar om att så riktigt och precist som möjligt bestämma koncentrationen av kemiska ämnen i ett prov. I ett tänkbart bioraffinaderi, dvs. ett raffinaderi som använder förnybara resurser som råmaterial, används analytisk kemi för att fastställa vilka ämnen och halterna av dessa som finns i biomassan och produkterna. Min forskning handlar om att utveckla bättre kemiska analysmetoder för framtidens utmaningar inom hållbar utveckling. Min forskning handlar också om att ersätta miljöbelastande organiska lösningsmedel som t.ex. hexan, aceton och petroleumeter med trycksatt (superkritisk) koldioxid och trycksatt hett vatten. När koldioxid utsätts för mycket högt tryck vid temperaturer över 31 °C inträder ett s.k. superkritiskt tillstånd, ett mellanting mellan gas och flytande. Superkritisk koldioxid liknar hexan som lösningsmedel, medan trycksatt hett vatten vid 200°C mer liknar etanol eller aceton. Det finns stora miljövinster att finna i min forskning som handlar om nya processer där koldioxid och vatten används som lösningsmedel. Till exempel så har vi lyckats tillverka ytor som liknar lotusbladets självrenande, vattenavstötande yta genom att lösa upp ett vax, t.ex. stearin, i superkritisk koldioxid och spreja blandningen mot ytan. På så vis kan vi behandla ytor för utomhusbruk som inte behövs rengöras, t.ex. på bilar, byggnader och markiser.

 

Text från
Professorsinstallation 15 februari 2013

Läs mer om Charlotta Turner och hennes forskning här

Charlotta Turners hemsida

Om Charlotta

Professor i analytisk kemi

Jag föddes 1970 i Lund men har delvis vuxit upp i Gävle, där jag tog studenten vid Vasaskolan 1989. Min dröm var att bli sjukgymnast, men till min fars stora glädje läste jag naturvetarkemi vid Lunds universitet. Jag disputerade i analytisk kemi 2001 i Lund, och därefter var jag postdoktorsforskare i Amerika t.o.m. 2003. Min forskning handlar om hur s.k. trycksatt koldioxid och vatten kan ersätta miljöbelastande lösningsmedel. Jag tog mig till Uppsala universitet som forskarassistent 2004–2009, där jag också blev docent i analytisk kemi. Sedan 2010 är jag lektor vid Lunds universitet och i januari 2012 blev jag professor. Mitt liv delar jag med min make Kuria Ndung´u och våra barn Elias och Gabriel.

Kontakt

Charlotta Turner
professor i analytisk kemi vid CAS
046-222 8125